07 Januari 2015

Tan Sri Abdul Aziz bin Haji Taha

Home

1962-1980
1980-1985
1985-1994
1994-1998
1998-2000
Sejak 2000
1967
1972
1976
1981
1982
1985
1995
1996
1999
1999
2000
2008
Geomatrik
1967-1983
Artefak Budaya
1982-1995
Wawasan 2020
1996-2012
Keunikan MY
2008

Abdul Aziz bin Taha
Gabenor ke 3 BNM
Julai 1980 - Jun 1985

Tan Sri Abdul Aziz bin Haji Taha adalah seorang yang terlatih dan bertauliah sebagai akauntan berkanun di Australia pada tahun 1964. Berkhidmat di BNM selama 16 tahun iaitu sejak tahun 1969 sebagai Penolong Pengurus Jabatan Pelaburan & Perakaunan. Beliau dilantik menjadi Gabenor BNM pada 26 Julai 1980. Walaupun rekod rasmi menyatakan beliau memegang  jawatan Gebenor BNM sehingga Jun 1985 namun beliau telah meletak jawatan sebagai Gabenor BNM pada 4 Mac 1985.


1962-1980
1980-1985
1985-1994
1994-1998
1998-2000
Sejak 2000
1967
1972
1976
1981
1982
1985
1995
1996
1999
1999
2000
2008
Geomatrik
1967-1983
Artefak Budaya
1982-1995
Wawasan 2020
1996-2012
Keunikan MY
2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...