02 Januari 2015

Senarai Prefix FLR

1962-1980
1980-1985
1985-1994
1994-1998
1998-2000
Sejak 2000
1967
1972
1976
1981
1982
1985
1995
1996
1999
1999
2000
2008
Geomatrik
1967-1983
Artefak Budaya
1982-1995
Wawasan 2020
1996-2012
Keunikan MY
2008


Prefix FLR adalah prefix Pertama, Terakhir dan Gantian (First, Last & Replacement)

 
Senarai mengikut Siri dan Denominasi

Senarai Prefix FLR
mengikut Siri Wang Kertas
Senarai Prefix FLR
mengikut Denominasi Wang Kertas


1962-1980
1980-1985
1985-1994
1994-1998
1998-2000
Sejak 2000
1967
1972
1976
1981
1982
1985
1995
1996
1999
1999
2000
2008
Geomatrik
1967-1983
Artefak Budaya
1982-1995
Wawasan 2020
1996-2012
Keunikan MY
2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...