07 Januari 2015

MYB11: Wang Kertas Siri 11 2000-20121962-1980
1980-1985
1985-1994
1994-1998
1998-2000
Sejak 2000
1967
1972
1976
1981
1982
1985
1995
1996
1999
1999
2000
2008
Geomatrik
1967-1983
Artefak Budaya
1982-1995
Wawasan 2020
1996-2012
Keunikan MY
2008

MYB
11
Wang Kertas Malaysia Siri 11
11th Siries Malaysia Banknote
2000
2012
Tan Seri Dato' Seri Dr.Zeti Akhtar Aziz
Gabenor ke 7 | 7th Governor


Senarai Denominasi, Tahun diedarkan dan perbezaan

2000
2001
2004
2001
2004
2001
2001
RM1
RM5
RM10
RM50
RM100
Biru muda
Hijau
polimer
Merah
holografik
Biru-kelabu
Unggu

Wang kertas siri 11 versi pengumpul bersamaan dengan siri ketiga versi BNM dengan reka bentuk corak, tema dan motif 100% sama berbanding siri sebelumnya. Salah satu perbezaan ketara pada siri ini berbanding siri sebelumnya adalah tanda tangan gabenor. Selain dari itu, ada sedikit pengubah-suaian pada RM10 dengan tambahan jalur holografik.

Siri ini menggunakan simbol identiti RM (Ringgit Malaysia). Semua ciri keselamatan pada siri ini sama seperti siri sebelumnya. 

Siri ini memilliki 5 denominasi iaitu RM1, RM5, RM10, RM50, RM100 dan Denominasi RM2 sudah tidak diteruskan penggeluarannya di dalam siri ini. Siri ini juga merupakan siri pertama yang memperkenalkan wang polimer untuk edaran umum.

Berikut adalah butiran penting pada siri ini dan perbezaan berbanding siri sebelumnya.


Ditanda tangani oleh gabenor Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz

Bahasa & Identiti
·         Bahasa Melayu
·         Tulisan Jawi bagi "Bank Negara Malaysia" dan denominasi wang kertas tersebut.
·         Identiti RM (Ringgit Malaysia) digantikan dengan simbol Dollar $

Tema

"Wawasan 2020" dengan menampilkan pembangunan ekonomi Malaysia dan pencapaiannya menjelang status negara maju sepenuhnya.

Motif
Setiap denominasi memiliki motif tersendiri seperti berikut,
·         RM   1 -  Sektor Pelancongan
·         RM   2  - Rangkaian Telekomunikasi Moden
·         RM   5 -  Sektor Pembinaan
·         RM 10  - Pengangkutan Moden
·         RM 50  - Sektor Perlombongan
·         RM100 - Sektor Pembuatan/Perkilangan

Nombor siri

·         Memiliki nombor siri jenis mendatar berwarna hitam dan jenis nombor siri menegak dan berwarna merah pada muka belakang.
·         Menggunakan jenis nombor kecil pada permulaan dan semakin membesar pada digit berikutnya (Novel Numbering) kecuali RM2 agar tidak mudah untuk dipalsukan.
·         Ianya mengandugi prefix jenis 2 abjad dan diikuti oleh 7 digit nombor. Ini bermaksud, setiap set prefix memiliki 10 juta nombor atau 10 juta keping wang kertas.
·         Siri ini merupakan siri pertama yang memiliki prefix 3 abjad (RM1).

Kesan Kalimantang (Flurocent Effect)
Siri ini memiliki banyak kesan kalimantang agar ianya tidak mudah ditiru dan senang dikesan keasliannya apabila diperiksa dengan sinaran/ pancaran cahaya UV seperti berikut:
·         blok denominasi serta anjad BNM akan bersemarak
·         Nombor siri akan bersemarak
·         Serat keselamatan bersemarak dengan 3 warna iaitu merah, biru dan kuning.
·         Benang keselamatan yang tidak terlindung akan bersemarak
·         PEAK (Printed and Embossed Anti-Copy Key) akan bersemarak
·         Bunga Raya akan bersemarak
·         Beberapa corak di muka hadapan dan belakang turut bersemarak

Tera Air (Water mark)
·         (Water mark) Memiliki kawasan permukaan tera air yang cerah tanpa sebarang percetakan pada kedua-dua permukaan.
·         Tera Air Potret Agong dan  denominasi wang kertas

Benang Keselamatan (Silver Security Thread)
Memiliki benang keselamatan pada bahagian belakang dan berwarna perak kelihatan terputus-putus (Intermittent) pada permukaan. Benang keselamatan ini memiliki lubang berbentuk abjad mikro "BNM"  diikuti nombor mewakili setiap denominasi Contoh: BNM RM 100. Ciri keselamatan ini jelas kelihatan apabila kita menghalakan wang kertas bertentangan dengan sebarang cahaya terang.

Jalur Holografik LEAD (Longlasting Economical Anticopy Device)
Ianya telah dicetak dengan abjad "BNM" dan denominasi dengan identiti "RM". Warna elemen ini akan berubah apabila sudut penglihatan diubah. Holografik LEAD tidak terdapat pada RM2.
.
Ciri Tanda Sentuhan @ Tanda Buta  (Braille Feature)
Siri ini memiliki ciri tanda sentuhan (tanda buta) bagi mereka yang cacat penglihatan mampu mengesan melalui sentuhan. Ianya diwujudkan dengan suatu lapisan dakwat khas dengan corak timbul (Intaglio) di bahagian hadapan (hujung kanan sebelah atas) seperti berikut:
·         RM   1  - 1 unit kotak berbentuk segi empat wajik
·         RM   5  - 2 unit berbentuk bulat
·         RM  10 - 3 unit berbentuk bulat
·         RM  50 - 2 unit berbentuk wajik
·         RM100 - 3 unit berbentuk wajik

Ciri Keselamatan Tambahan
Imej terpendam blok PEAK (Printed and Embossed Anticopy Key)
Apabila mengubah sudut penglihatan dengan mengalihkan wang kertas, denominasi akan kelihatan pada bahagian tengah blok PEAK. Apabila melihat bertentangan dengan sebarang cahaya terang, terdapat beberapa bentuk (tanpa sebarang cetakan) akan kelihatan berwarna kerana bentuk berwarna yang kelihatan telah ditempatkan 100% tepat di bahagian belakang. Kesan sama juga akan terjadi pada imej Bunga Raya.

Ciri Anti Pengimbas/Penyalin (Anti-Scanner/Copier Features)
Ciri ini terdapat pada beberapa kawasan pada wang kertas di mana reka bentuknya tidak mampu dikesan dan disalin dengan penggunaan peranti pengimbas atau penyalin.

Tulisan Mikro (Micro-Letterings)
Siri wang kertas ini memiliki beberapa kawasan pada kedua muka dengan tulisan mikro yang hanya kelihatan dengan bantuan kanta pembesar.

Tulisan Mikro bermodulasi (Modulated Micro-Letterings)
Tulisan mikro berbentuk kotak segi empat yang membentuk 2 segi tiga dengan berlainan warna mampu dirasai dengan sentuhan. Corak yang membentuk abjad "BNM" ini sebenarnya telah dibentuk oleh tulisan mikro (denominasi wang kertas) secara berulang dan hanya mampu dilihat dengan bantuan kanta pembesar. Kotak ini akan bersemarak apabila dipancarkan dengan cahaya UV.

Tulisan Mikro Latar Belakang (Background Micro-Letterings)
Terdapat beberapa kawasan pada wang kertas telah menampakan warna kertas dengan seakan sesuatu corak tetapi sekiranya dilihat dengan bantuan kanta pembesar, ianya adalah tulisan mikro "BNM" yang berulang.

Cetakan Intaglio  (Intaglio Print)
Cetakan intaglio memiliki kesan cetakan timbul dengan suatu lapisan yang menggunakan dakwat khas agar cetakannya mampu dikesan dengan sentuhan. Jenis cetakan ini telah digunakan untuk mencetak potret Agong, angka denominasi, elemen perhiasan dan perkataan " BANK NEGARA MALAYSIA "
Bahagian Hadapan (Obverse)


Potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Pertama,  Tuanku Abdul Rahman
(Portrait of First Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman)
BANK NEGARA MALAYSIA (Central Bank of Malaysia)
Tulisan Mikro bermodulasi (Modulated Micro-Letterings) | 1 unit Tanda Buta  (1 unit of Braille Feature)
Imej terpendam blok PEAK (Printed and Embossed Anticopy Key
WANG KERTAS INI SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI | (This Banknote is a legal tender with Value)
Satu RINGGIT (One Ringgit) | 1 , RM 1
Tanda Tangan Gabenor (Governor's Signature) | GABENOR (Governor)

Bahagian Belakang (Reverse)

"BANK NEGARA MALAYSIA" dan "Satu Ringgit" dalam tulisan Jawi
(Central Bank of Malaysia and One Ringgit in Jawi lattering) | 1 , RM 1
Prefix & Nombor Siri (Serial Number)
Logo Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia's Logo)
Sektor Pelancongan. Ianya digambarkan dengan ilustrasi layang-layang Malaysia, pantai, Gunung Kinabalu dan puncak Gunung Api di Taman Negara Mulu.
 (Tourism sector. This is depicted with an illustration of a Malaysian kite, the beach, Mount Kinabalu and the pinnacles of Gunung Api located in Mulu National Park)

SPESIFIKASI TEKNIKAL & Prefix FLR
Technical Specification  & FLR Prefixs
RM 1
Saiz
Size
130mm X 65mm
Substrat
Substrate
Gentian Kapas
Cotton Fibre
8 Nov 2000
MYB
1101
PPEFIX
Prefiks | Prefix
Pencetak | Printer
Catitan | Notes
Bermula
Berakhir
F
AA
AA
Pertama | First (2000)
2.8mm Tinggi (Prefix Kecil)
2.8mm Height (Small Prefix)
N
AB
CP
Normal
CX
YX
L
YZ
YZ
Berakhir  | End
Ra
ZA
ZA
Gantian | Replacement
Rb
ZB
ZB
Rc
ZC
ZC
Rd
ZD
ZD
Re
ZE
ZE
Fz
ZG
ZG
Bermula | Start
Nz
ZH
ZU
Normal
Lz
ZV
ZV
Terakhir  | Last
Rw
ZW
ZW
Gantian  | Replacement
F2
AAA
AAA
Pertama  | First (2010)
2.8mm Tinggi (Prefix Kecil)
2.8mm Height (Small Prefix)
N2
AAB
ABV
Normal
L2
ABW
ABW
Berakhir  | End
R2a
ZAA
ZAA
Gantian  | Replacement
F3
ABX
ABX
Pertama  | First
3.5mm Tinggi (Prefix Besar)
3.5mm Height (Big Prefix)
N3
ABY
ADS
Normal
L3
ADT
ADT
Terakhir  | Last
R3b
ZAB
ZAB
Gantian  | Replacement
F4
ADU
ADU
Bermula  | Start
2.8mm Tinggi (Prefix Kecil)
2.8mm Height (Small Prefix)
N4
ADV
AGN
Normal
L4
AGP
AGP
Terakhir  | Last
R4c
ZAC
ZAC
Gantian  | Replacement
R4d
ZAD
ZAD

RM5 WANG KERTAS | RM5 PAPER BANKNOTE
Bahagian Hadapan (Obverse)


Potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Pertama,  Tuanku Abdul Rahman
(Portrait of First Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman)
BANK NEGARA MALAYSIA (Central Bank of Malaysia)
Tulisan Mikro bermodulasi (Modulated Micro-Letterings) | 1 unit Tanda Buta  (1 unit of Braille Feature)
Imej terpendam blok PEAK (Printed and Embossed Anticopy Key
WANG KERTAS INI SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI | (This Banknote is a legal tender with Value)
LIMA RINGGIT (Five Ringgit) | 5 , RM 5
Tanda Tangan Gabenor (Governor's Signature) | GABENOR (Governor)

RM5 WANG KERTAS  (RM5 PAPER BANKNOTE)
Bahagian Belakang (Reverse)


"BANK NEGARA MALAYSIA" dan "Lima Ringgit" dalam tulisan Jawi
(Central Bank of Malaysia and Five Ringgit in Jawi lattering) | 5 , RM 5
Prefix & Nombor Siri (Serial Number)
Logo Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia's Logo)
Sektor Pembinaan. Ianya diwakili oleh bangunan-bangunan mercu tanda, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Menara Kembar Petronas dan lakaran peta mewakili lokasi Putrajaya dan Cyberjaya.
(Construction sector. Represented by landmark buildings, Such as Kuala Lumpur International Airport, Petronas TwinTowers and a map representing the location of Putrajaya and Cyberjaya)

SPESIFIKASI TEKNIKAL & Prefix FLR
Technical Specification  & FLR Prefixs
RM 5
Saiz
Size
135mm X 65mm
Substrat
Substrate
Gentian Kapas
Cotton Fibre
16 Jan 2001
Utusan Malaysia 04 Mei 2001
MYB
1105
PPEFIX
Prefiks | Prefix
Pencetak | Printer
Catitan | Notes
Bermula
Berakhir
F
AN
AN
Pertama | First

N
AP
BH
Normal
L
BJ
BJ
Terakhir | Last
R
ZA
ZA
Gantian | Replacement

RM5 WANG POLIMER | RM5 POLYMER BANKNOTE
Bahagian Hadapan (Obverse)


Potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Pertama,  Tuanku Abdul Rahman 
(Portrait of First Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman)
BANK NEGARA MALAYSIA (Central Bank of Malaysia)
1 unit Tanda Buta  (1 unit of Braille Feature)
Tingkap Pandang Telus (Clear Window )
 Cetakan timbul angka 5 kelihatan dari kedua-dua belah wang polimer.
(The embossed printing of the numeral 5 is visible from both sides of the banknote.)         
Cetakan Mikro (Micro Printing)
Cetakan RM5 boleh dibaca di bawah kanta pembesar.
(The lettering RM5 can be read under a magnifying glass.)
Cetakan Timbul (Raised Printing)
Kesan cetakan timbul yang boleh dirasai dengan sentuhan.
(A raised printing effect that can be felt by touch)

WANG INI SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI | (This Banknote is a legal tender with Value)
LIMA RINGGIT (Five Ringgit) | 5 , RM 5
Tanda Tangan Gabenor (Governor's Signature) | GABENOR (Governor)

RM5 WANG POLIMER | RM5 POLYMER BANKNOTE
Bahagian Belakang (Reverse)


"BANK NEGARA MALAYSIA" dan "Lima Ringgit" dalam tulisan Jawi
(Central Bank of Malaysia and Five Ringgit in Jawi lattering) | 5 , RM 5
Prefix & Nombor Siri (Serial Number)
Logo Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia's Logo)
Imej Tanda Bayang (Shadow Image)
 Imej Pejabat Perdana Menteri dapat dilihat apabila wang polimer dihalakan ke cahaya.
(The image of the Prime Minister's Office is visible when the banknote is held against the light.)
Tanda Pandang Telus :  Elemen Bunga Raya di bahagian depan akan kelihatan selari dengan elemen Bunga Raya di bahagian belakang wang polimer.
(See-Through Element : The Hibiscus flower element at the obverse will register perfectly with the same flower element at the reverse of the banknote.)
Tingkap Tidak Telus (Non-Transparent Window)
 Logo BNM kelihatan, dicetak dengan warna putih dan dapat dilihat dari kedua-dua muka.
(BNM's logo appears, printed in white and visible from both sides of the note.)
Sektor Pembinaan. Ianya diwakili oleh bangunan-bangunan mercu tanda, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Menara Kembar Petronas dan lakaran peta mewakili lokasi Putrajaya dan Cyberjaya.
(Construction sector. Represented by landmark buildings, Such as Kuala Lumpur International Airport, Petronas TwinTowers and a map representing the location of Putrajaya and Cyberjaya)

SPESIFIKASI TEKNIKAL & Prefix FLR
Technical Specification  & FLR Prefixs
RM 5
Saiz
Size
135mm X 65mm
Substrat
Substrate
Gentian Kapas
Cotton Fibre
26 Okt 2004
MYB
1105P
PPEFIX
Prefiks | Prefix
Pencetak | Printer
Catitan | Notes
Bermula
Berakhir
F
CA
CA
Pertama | First
NPA
N
CB
EF
Normal
L
EG
EG
Terakhir | Last
R
ZA
ZA
Gantian | Replacement
F2
EH
EH
Pertama | First
FCO
B2
EJ
EJ
Kedua | Second
B3
EK
EK
Ketiga | Third
B4
EL
EL
Keempat | Fourth
L2
EM
EM
Terakhir | Last
R2
ZA
ZA
Gantian | Replacement

Bahagian Hadapan (Obverse)Potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Pertama,  Tuanku Abdul Rahman
(Portrait of First Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman)
BANK NEGARA MALAYSIA (Central Bank of Malaysia)
Tulisan Mikro bermodulasi (Modulated Micro-Letterings) | 3 unit Tanda Buta (3 units of  Braille Feature)
Imej terpendam blok PEAK (Printed and Embossed Anticopy Key
Jalur Holografik LEAD (Longlasting Economical Anticopy Device)

WANG KERTAS INI SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI | (This Banknote is a legal tender with Value)
SEPULUH RINGGIT (Ten Ringgit) | 10 , RM 10
Tanda Tangan Gabenor (Governor's Signature) | GABENOR (Governor)

Bahagian Belakang (Reverse)"BANK NEGARA MALAYSIA" dan "Sepuluh Ringgit" dalam tulisan Jawi
(Central Bank of Malaysia and Ten Ringgit in Jawi lattering) | 10 , RM 10
Prefix & Nombor Siri (Serial Number)
Logo Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia's Logo)
Rangkaian Pengankutan moden bagi udara, darat dan laut. Ianya diwakili oleh Kapal terbang MAS, Sistem LRT, Sistem perhubungan jalan raya dua hala dan Kapal kontena MISC.
(modern transportation by air, land and sea. This is represented by Malaysia Airlines' aircraft, Light Rail Transit System's train, two way road system and Malaysia International Shipping Corporation's container vessel)


SPESIFIKASI TEKNIKAL & Prefix FLR
Technical Specification  & FLR Prefixs
RM 10
Saiz
Size
140mm X 65mm
Substrat
Substrate
Gentian Kapas
Cotton Fibre
3 Mei 2001
Utusan Malaysia 04 Mei 2001
MYB
1110
PPEFIX
Prefiks | Prefix
Pencetak | Printer
Catitan | Notes
Bermula
Berakhir
F
CY
CY
Pertama | First
2000
Tanpa Jalur Holografik LEAD
Without LEAD
N
CZ
FB
Normal
L
FC
FC
Terakhir | Last
R
ZA
ZA
Gantian | Replacement
F2
FD
FD
Pertama | First
5 Jan 2004
Dengan Jalur Holografik LEAD
With LEAD
N2
FE
FN
Normal
L2
QP
QP
Terakhir | Last
R2a
ZA
ZA
Gantian | Replacement
R2b
ZB
ZB
R2c
ZC
ZC
R2d
ZD
ZD
R2e
ZE
ZE
R2f
ZF
ZF
R2g
ZG
ZG

Bahagian Hadapan (Obverse)


Potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Pertama,  Tuanku Abdul Rahman
(Portrait of First Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman)
BANK NEGARA MALAYSIA (Central Bank of Malaysia)
Tulisan Mikro bermodulasi (Modulated Micro-Letterings) | 2 unit Tanda Buta (2 units of  Braille Feature)
Imej terpendam blok PEAK (Printed and Embossed Anticopy Key
Jalur Holografik LEAD (Longlasting Economical Anticopy Device)
WANG KERTAS INI SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI | (This Banknote is a legal tender with Value)
LIMA PULUH RINGGIT (Fifty Ringgit) | 50 , RM 50
Tanda Tangan Gabenor (Governor's Signature) | GABENOR (Governor)

Bahagian Belakang (Reverse)


"BANK NEGARA MALAYSIA" dan "Lima Puluh Ringgit" dalam tulisan Jawi
(Central Bank of Malaysia and Fifty Ringgit in Jawi lattering) | 50 , RM 50
Prefix & Nombor Siri (Serial Number)
Logo Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia's Logo)
Sektor perlombongan. Ianya diwakili oleh pelantar gerudi minyak berserta dengan injap kawalan kepala telaga. Imej paip minyak dijadikan latar belakang sebagai simbolik yang bermaksud cabang industri minyak yang banyak.
(Mining sector. This is represented by a central oil drilling platform together with wellhead control valves. In the background are images of oil pipes - symbolic of the many branches of the oil industry.)

SPESIFIKASI TEKNIKAL & Prefix FLR
Technical Specification  & FLR Prefixs
RM 50
Saiz
Size
145mm X 69mm
Substrat
Substrate
Gentian Kapas
Cotton Fibre
3 Mei 2001
Utusan Malaysia 04 Mei 2001
MYB
1150
PPEFIX
Prefiks | Prefix
Pencetak | Printer
Catitan | Notes
Bermula
Berakhir
F
EB500
EB999
Pertama | First

C
EC
SX
Normal
L
SY
SY
Terakhir | Last
Ra
ZA 97
ZA 99
Gantian | Replacement
Rb
ZB
ZB
Rc
ZC
ZC
Rd
ZD
ZD
Re
ZE
ZE
Rf
ZF
ZF

Bahagian Hadapan (Obverse)


Potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Pertama,  Tuanku Abdul Rahman
(Portrait of First Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman)
BANK NEGARA MALAYSIA (Central Bank of Malaysia)
Tulisan Mikro bermodulasi (Modulated Micro-Letterings) | 3 unit Tanda Buta (3 units of  Braille Feature)
Imej terpendam blok PEAK (Printed and Embossed Anticopy Key
Jalur Holografik LEAD (Longlasting Economical Anticopy Device)
WANG KERTAS INI SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI | (This Banknote is a legal tender with Value)
SERATUS RINGGIT (One Hundred Ringgit) | 100 , RM 100
Tanda Tangan Gabenor (Governor's Signature) | GABENOR (Governor)

Bahagian Belakang (Reverse)


"BANK NEGARA MALAYSIA" dan "Seratus Ringgit" dalam tulisan Jawi
(Central Bank of Malaysia and One Hindred Ringgit in Jawi lattering) | 100 , RM 100
Prefix & Nombor Siri (Serial Number)
Logo Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia's Logo)
Sektor pembuatan. Ianya diwakili oleh tertib pengeluaran kereta dan enjin kereta Proton.
(Manufacturing sector. This is represented by a car production line and a Proton car engine. )

SPESIFIKASI TEKNIKAL & Prefix FLR
Technical Specification  & FLR Prefixs
RM 100
Saiz
Size
150mm X 69mm
Substrat
Substrate
Gentian Kapas
Cotton Fibre
3 Mei 2001
Utusan Malaysia 04 Mei 2001
MYB
111H
PPEFIX
Prefiks | Prefix
Pencetak | Printer
Catitan | Notes
Bermula
Berakhir
F
AS
AS
Pertama | First

N
AM
AQ
Kedua | Second
L
DC 000
DC 039
Terakhir | Last
Ra
ZA
ZA
Gantian | Replacement
Rb
ZB
ZB
Rc
ZC
ZC
Rd
ZD
ZD
Re
ZE
ZE

PENTING
Kesemua denominasi siri ini menggunakan simbol/Identiti RM (Ringgit Malaysia).
Penggunaan Identiti RM (RINGGIT MALAYSIA) bermula dari RM2 1996 iaitu siri "Wawasan 2020" dan kesemua denominasi wang kertas sejak siri "Wawasan 2020" tidak memiliki nama pencetak.
Semua data berkait Prefix dan nombor siri adalah sekadar rujukan dan panduan. Ianya adalah bagi tujuan kajian dan pendidikan sahaja. Sekiranya ada sebarang kesilapan atau sesuatu yang terlepas daripada senarai, tolong hubungi kami untuk membetulkannya.

1962-1980
1980-1985
1985-1994
1994-1998
1998-2000
Sejak 2000
1967
1972
1976
1981
1982
1985
1995
1996
1999
1999
2000
2008
Geomatrik
1967-1983
Artefak Budaya
1982-1995
Wawasan 2020
1996-2012
Keunikan MY
2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...